e srecke esrecke e-srecke dls

 

е-Срећке

Дијамант 7

Цена:

20, 40, 60, 80, 100 RSD

Макс. добитак:

1,000,000 do 5mil. RSD

Инфо
 • Ovu e-srećku možete kupiti po ceni od 20, 40, 60, 80 ili 100 dinara.
 • Za svaku cenu postoji unapred definisan fond dobitaka koji možete pogledati klikom na ovaj link u pravilima igre.
 • U skladu sa tim, kupovinom skuplje e-srećke možete ostvariti i veće dobitke.
 • Broj preostalih dobitaka možete pogledati u tabeli ispod.
Preostali dobici zakljucno sa 25.09.2023 u 00:00h
Vrsta 20 RSD 40 RSD 60 RSD 80 RSD 100 RSD
1 4 5 5 5 5
2 8 8 8 8 8
3 15 15 15 15 15
4 13,416 13,483 13,438 13,493 13,475
5 119,130 119,783 119,488 119,918 119,737
6 268,025 269,555 268,861 269,857 269,451
7 645,232 648,904 647,279 649,571 648,617
8 3,211,222 3,229,414 3,220,946 3,233,030 3,228,228

no-image

Весела Џунгла

Цена:

20, 40, 60, 80, 100 RSD

Макс. добитак:

1,000,000 do 5mil. RSD

Инфо
 • Ovu e-srećku možete kupiti po ceni od 20, 40, 60, 80 ili 100 dinara.
 • Za svaku cenu postoji unapred definisan fond dobitaka koji možete pogledati klikom na ovaj link u pravilima igre.
 • U skladu sa tim, kupovinom skuplje e-srećke možete ostvariti i veće dobitke.
 • Broj preostalih dobitaka možete pogledati u tabeli ispod.
Preostali dobici zakljucno sa 25.09.2023 u 00:00h
Vrsta 20 RSD 40 RSD 60 RSD 80 RSD 100 RSD
1 5 5 5 5 5
2 8 8 8 8 8
3 15 15 15 15 15
4 13,436 13,487 13,481 13,498 13,485
5 119,442 119,879 119,787 119,977 119,876
6 268,747 269,696 269,529 269,936 269,750
7 647,040 649,288 648,984 649,818 649,399
8 3,219,870 3,231,322 3,229,542 3,234,241 3,231,970

no-image

Банка

Цена:

20, 40, 60, 80, 100 RSD

Макс. добитак:

1,000,000 do 5mil. RSD

Инфо
 • Ovu e-srećku možete kupiti po ceni od 20, 40, 60, 80 ili 100 dinara.
 • Za svaku cenu postoji unapred definisan fond dobitaka koji možete pogledati klikom na ovaj link u pravilima igre.
 • U skladu sa tim, kupovinom skuplje e-srećke možete ostvariti i veće dobitke.
 • Broj preostalih dobitaka možete pogledati u tabeli ispod.
Preostali dobici zakljucno sa 25.09.2023 u 00:00h
Vrsta 20 RSD 40 RSD 60 RSD 80 RSD 100 RSD
1 5 5 5 5 5
2 8 8 8 8 8
3 15 15 15 15 15
4 13,446 13,485 13,482 13,498 13,492
5 119,511 119,875 119,870 119,972 119,904
6 268,914 269,746 269,706 269,944 269,839
7 647,414 649,392 649,257 649,900 649,563
8 3,222,056 3,231,826 3,231,270 3,234,347 3,232,848

no-image

Два Патуљка

Цена:

20, 40, 60, 80, 100 RSD

Макс. добитак:

1,000,000 do 5mil. RSD

Инфо
 • Ovu e-srećku možete kupiti po ceni od 20, 40, 60, 80 ili 100 dinara.
 • Za svaku cenu postoji unapred definisan fond dobitaka koji možete pogledati klikom na ovaj link u pravilima igre.
 • U skladu sa tim, kupovinom skuplje e-srećke možete ostvariti i veće dobitke.
 • Broj preostalih dobitaka možete pogledati u tabeli ispod.
Preostali dobici zakljucno sa 25.09.2023 u 00:00h
Vrsta 20 RSD 40 RSD 60 RSD 80 RSD 100 RSD
1 5 5 5 5 5
2 8 8 8 8 8
3 15 15 15 15 15
4 13,468 13,498 13,486 13,498 13,496
5 119,715 119,927 119,888 119,980 119,928
6 269,346 269,846 269,724 269,943 269,843
7 648,331 649,648 649,369 649,883 649,649
8 3,226,855 3,233,246 3,231,739 3,234,423 3,233,170

no-image

Велики Прасак

Цена:

20, 40, 60, 80, 100 RSD

Макс. добитак:

1,000,000 do 5mil. RSD

Инфо
 • Ovu e-srećku možete kupiti po ceni od 20, 40, 60, 80 ili 100 dinara.
 • Za svaku cenu postoji unapred definisan fond dobitaka koji možete pogledati klikom na ovaj link u pravilima igre.
 • U skladu sa tim, kupovinom skuplje e-srećke možete ostvariti i veće dobitke.
 • Broj preostalih dobitaka možete pogledati u tabeli ispod.
Preostali dobici zakljucno sa 25.09.2023 u 00:00h
Vrsta 20 RSD 40 RSD 60 RSD 80 RSD 100 RSD
1 5 5 5 5 5
2 8 8 8 8 8
3 15 15 15 15 15
4 13,467 13,487 13,481 13,500 13,496
5 119,731 119,922 119,906 119,971 119,964
6 269,316 269,823 269,788 269,945 269,906
7 648,388 649,539 649,438 649,863 649,774
8 3,226,946 3,232,857 3,232,351 3,234,359 3,233,913

no-image

Пикадо

Цена:

20, 40, 60, 80, 100 RSD

Макс. добитак:

1,000,000 do 5mil. RSD

Инфо
 • Ovu e-srećku možete kupiti po ceni od 20, 40, 60, 80 ili 100 dinara.
 • Za svaku cenu postoji unapred definisan fond dobitaka koji možete pogledati klikom na ovaj link u pravilima igre.
 • U skladu sa tim, kupovinom skuplje e-srećke možete ostvariti i veće dobitke.
 • Broj preostalih dobitaka možete pogledati u tabeli ispod.
Preostali dobici zakljucno sa 25.09.2023 u 00:00h
Vrsta 20 RSD 40 RSD 60 RSD 80 RSD 100 RSD
1 5 5 5 5 5
2 8 8 8 8 8
3 15 15 15 15 15
4 13,435 13,495 13,489 13,498 13,490
5 119,444 119,916 119,862 119,982 119,923
6 268,827 269,820 269,751 269,964 269,848
7 647,088 649,450 649,360 649,908 649,617
8 3,220,718 3,232,424 3,231,781 3,234,525 3,233,136

no-image

Моћна Кугла

Цена:

20, 40, 60, 80, 100 RSD

Макс. добитак:

1,000,000 do 5mil. RSD

Инфо
 • Ovu e-srećku možete kupiti po ceni od 20, 40, 60, 80 ili 100 dinara.
 • Za svaku cenu postoji unapred definisan fond dobitaka koji možete pogledati klikom na ovaj link u pravilima igre.
 • U skladu sa tim, kupovinom skuplje e-srećke možete ostvariti i veće dobitke.
 • Broj preostalih dobitaka možete pogledati u tabeli ispod.
Preostali dobici zakljucno sa 25.09.2023 u 00:00h
Vrsta 20 RSD 40 RSD 60 RSD 80 RSD 100 RSD
1 5 5 5 5 5
2 8 8 8 8 8
3 15 15 15 15 15
4 13,476 13,495 13,484 13,499 13,498
5 119,774 119,935 119,923 119,984 119,965
6 269,471 269,856 269,850 269,983 269,931
7 648,772 649,706 649,593 649,922 649,802
8 3,228,541 3,233,466 3,232,959 3,234,654 3,234,068

no-image

XОX

Цена:

20, 40, 60, 80, 100 RSD

Макс. добитак:

200,000 do 1mil. RSD

Инфо
 • Ovu e-srećku možete kupiti po ceni od 20, 40, 60, 80 ili 100 dinara.
 • Za svaku cenu postoji unapred definisan fond dobitaka koji možete pogledati klikom na ovaj link u pravilima igre.
 • U skladu sa tim, kupovinom skuplje e-srećke možete ostvariti i veće dobitke.
 • Broj preostalih dobitaka možete pogledati u tabeli ispod.
Preostali dobici zakljucno sa 25.09.2023 u 00:00h
Vrsta 20 RSD 40 RSD 60 RSD 80 RSD 100 RSD
1 5 5 5 5 5
2 14 14 15 15 15
3 2,609 2,778 2,783 2,796 2,789
4 12,519 13,367 13,446 13,474 13,425
5 161,425 171,918 172,721 173,229 172,562
6 362,955 386,431 388,206 389,396 387,982
7 651,554 693,476 696,879 698,899 696,220
8 1,860,726 1,981,600 1,990,915 1,996,723 1,989,294

no-image

Буба мара

Цена:

20, 40, 60, 80, 100 RSD

Макс. добитак:

200,000 do 1mil. RSD

Инфо
 • Ovu e-srećku možete kupiti po ceni od 20, 40, 60, 80 ili 100 dinara.
 • Za svaku cenu postoji unapred definisan fond dobitaka koji možete pogledati klikom na ovaj link u pravilima igre.
 • U skladu sa tim, kupovinom skuplje e-srećke možete ostvariti i veće dobitke.
 • Broj preostalih dobitaka možete pogledati u tabeli ispod.
Preostali dobici zakljucno sa 25.09.2023 u 00:00h
Vrsta 20 RSD 40 RSD 60 RSD 80 RSD 100 RSD
1 5 5 5 5 4
2 13 15 15 15 15
3 2,645 2,784 2,795 2,795 2,791
4 12,897 13,402 13,453 13,480 13,449
5 165,535 172,379 173,018 173,223 172,951
6 372,015 387,446 388,891 389,386 388,760
7 667,502 695,413 697,900 698,875 697,736
8 1,907,585 1,986,680 1,993,881 1,996,969 1,993,567

no-image

Слатки кеш

Цена:

20, 40, 60, 80, 100 RSD

Макс. добитак:

200,000 do 1mil. RSD

Инфо
 • Ovu e-srećku možete kupiti po ceni od 20, 40, 60, 80 ili 100 dinara.
 • Za svaku cenu postoji unapred definisan fond dobitaka koji možete pogledati klikom na ovaj link u pravilima igre.
 • U skladu sa tim, kupovinom skuplje e-srećke možete ostvariti i veće dobitke.
 • Broj preostalih dobitaka možete pogledati u tabeli ispod.
Preostali dobici zakljucno sa 25.09.2023 u 00:00h
Vrsta 20 RSD 40 RSD 60 RSD 80 RSD 100 RSD
1 5 5 5 5 5
2 15 15 15 15 15
3 2,653 2,796 2,794 2,799 2,795
4 12,927 13,436 13,477 13,492 13,477
5 165,976 172,779 173,202 173,399 173,224
6 373,169 388,347 389,312 389,765 389,386
7 669,822 697,122 698,751 699,577 698,830
8 1,913,852 1,991,566 1,996,401 1,998,744 1,996,478

no-image

Коцкице

Цена:

20, 40, 60, 80, 100 RSD

Макс. добитак:

200,000 do 1mil. RSD

Инфо
 • Ovu e-srećku možete kupiti po ceni od 20, 40, 60, 80 ili 100 dinara.
 • Za svaku cenu postoji unapred definisan fond dobitaka koji možete pogledati klikom na ovaj link u pravilima igre.
 • U skladu sa tim, kupovinom skuplje e-srećke možete ostvariti i veće dobitke.
 • Broj preostalih dobitaka možete pogledati u tabeli ispod.
Preostali dobici zakljucno sa 25.09.2023 u 00:00h
Vrsta 20 RSD 40 RSD 60 RSD 80 RSD 100 RSD
1 4 5 5 5 5
2 14 14 15 15 14
3 2,663 2,765 2,772 2,798 2,747
4 12,825 13,357 13,435 13,470 13,189
5 165,026 171,591 172,550 173,013 169,677
6 370,784 385,825 387,840 388,832 381,108
7 665,356 692,557 696,111 697,888 684,355
8 1,900,532 1,978,983 1,988,827 1,994,013 1,955,472

no-image

Жућа

Цена:

20, 40, 60, 80, 100 RSD

Макс. добитак:

200,000 do 1mil. RSD

Инфо
 • Ovu e-srećku možete kupiti po ceni od 20, 40, 60, 80 ili 100 dinara.
 • Za svaku cenu postoji unapred definisan fond dobitaka koji možete pogledati klikom na ovaj link u pravilima igre.
 • U skladu sa tim, kupovinom skuplje e-srećke možete ostvariti i veće dobitke.
 • Broj preostalih dobitaka možete pogledati u tabeli ispod.
Preostali dobici zakljucno sa 25.09.2023 u 00:00h
Vrsta 20 RSD 40 RSD 60 RSD 80 RSD 100 RSD
1 5 5 5 5 5
2 15 15 15 15 15
3 2,733 2,778 2,771 2,788 2,780
4 13,101 13,396 13,386 13,466 13,394
5 168,715 172,067 172,049 173,009 172,233
6 379,237 386,730 386,837 388,905 387,150
7 680,420 694,261 694,294 698,101 694,905
8 1,943,888 1,983,324 1,983,760 1,994,527 1,985,561

no-image

Детектовали смо стару верзију интернет претраживача која није подржана.

Молимо вас да инсталирате последњу верзију интернет претраживача: